Erfgoedservice Peter Smit

Voor beheer, behoud, toegankelijkheid en presentatie cultureel erfgoed.

Erfgoedservice

Erfgoedservice stelt zich ten doel om het culturele erfgoed zoveel mogelijk toegankelijk te maken. Hierbij draagt het bij aan de randvoorwaarden voor behoud, beheer, bescherming en ontsluiting van erfgoed. Advies, kennisoverdracht, begeleiding en uitvoering zijn hierbij de sleutelwoorden. Erfgoedservice is veelzijdig en een enthousiaste partner die inhoudelijk ondersteuning biedt en er eer in schept processen soepel en succesvol te laten verlopen.
Erfgoedservice voert op locatie de werkzaamheden uit om het erfgoed (archieven, collecties [kaarten,foto’s/films] en museale objecten) te ontsluiten. Archiefinstellingen, musea, erfgoedinstellingen, particulieren en bedrijven kunnen bij Erfgoedservice terecht voor professionele ondersteuning en uitvoering. Ook kunt u bij Erfgoedservice aankloppen voor samenstelling van o.a. rondleidingen, conceptontwikkeling exposities en bedrijfshistorisch onderzoek. Erfgoedservice heeft tevens de expertise in huis om als moderator op te treden. Heeft u tijdelijke ondersteuning nodig voor de organisatie van (erfgoed) events, dan biedt Erfgoedservice de helpende hand.

Wat kan Erfgoedservice voor u betekenen?

Kennis delen is mijn kracht.
Mijn ervaring heb ik opgedaan in de kunst-, erfgoed- en cultuursector als conservator en gemeentearchivaris (1980-2019). Adviseren, ondersteunen. organiseren en uitvoeren doe ik graag en met veel plezier en voldoening; niet alleen om de toegankelijkheid van de erfgoedcollecties te optimaliseren, maar vooral om deze veilig te stellen voor de toekomst.

Projectmanagement [detachering en interim]
Archiefdiensten, musea en historische verenigingen kunnen bij Erfgoedservice terecht voor advies over erfgoedprojecten. Ook particulieren en bedrijven kunnen een beroep op Erfgoedservice doen. U kunt Erfgoedservice benaderen voor praktijkondersteuning en aansturing van medewerkers (ook medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt) en vrijwilligers voor met name archivering- en registratieprojecten. Bij structurele veranderingen (nieuwe koers of implementatieprocessen) is Erfgoedservice eveneens in staat deze te begeleiden tot het beoogde resultaat.

Handen uit de mouwen

Ordenen en beschrijven van documenten/objecten
Inventariseren en beschrijven van documenten/objecten is een arbeidsintensieve bezigheid en hieraan dient veel aandacht te worden besteed. Het vraagt om deskundigheid en kennis om tot het juiste resultaat te komen. Bent u van plan het erfgoed te digitaliseren, dan dienen de fysieke documenten/objecten op een juiste wijze te worden ontsloten. Dit betekent dat het digitale startpunt eerst op orde gebracht moet worden. Erfgoedservice is erin gespecialiseerd om op projectbasis het voorwerk te verrichten alvorens u tot de daadwerkelijke digitalisering over kunt gaan.

Conceptontwikkeling exposities en informatieve presentaties
Erfgoedservice verzorgt een gedetailleerd draaiboek en een goed uitgewerkte planning voor de samenstelling van exposities en informatieve presentaties. Voor het opzetten van een expositie/presentatie komt immers heel wat kijken. Wie zorgt voor de inhoud, voor welke doelgroep, wie bouwt op, is er een verzekering nodig, voldoet de expositieruimte, is het een reizende expositie of een expositie voor één dag of eerder een ideale gelegenheid om voor een langere periode te exposeren? Is er een aparte brochure en promotie nodig? Een heleboel vragen dus!

Bedrijfshistorisch onderzoek
Voor het uitvoeren van onderzoek naar de geschiedenis van een onderneming, instelling of bedrijf kunt u bij Erfgoedservice terecht. Allereerst worden de mogelijkheden met de opdrachtgever samen besproken en de onderzoeksopdracht nader ingevuld. Aan de orde komen: samenstelling onderzoeksplan, publicatievorm (boekvorm, brochure of expositie) en het opstellen van een begroting.

Organisatieondersteuning
Erfgoedservice biedt ondersteuning bij de organisatie van evenementen, zoals beurzen, congressen en symposia. Op velerlei gebied heeft Erfgoedservice de vaardigheid in huis om de helpende hand te bieden bij de opzet en uitwerking van het evenement. Ook kan Erfgoedservice de rol van moderator op zich nemen.

Contact

Neem voor vragen telefonisch contact op met Peter Smit: 06-53761783. Wilt u liever teruggebeld worden, laat dan uw naam en telefoonnummer achter op het contactformulier.

* Deze velden zijn verplicht